.::    O firmie ::  Referencje ::  Kontakt ::.
 Programy dla dużych i średnich firm 

 Programy dla małych firm 

 Programy dla medycyny i farmacji 

 Programy antywirusowe 

 Usługi 
KS-PPS    KS-APTEKA   

KS-PPS

Najważniejsze cechy systemu:

  • Praca sieciowa
  • Przeniesienie danych z systemów rozpowszechnianych przez Oddziały NFZ
  • Pełne rozliczanie kontraktów z NFZ
  • Elektroniczna wymiana danych z NFZ
  • Prosty terminarz wizyt
  • Opis i dokumentowanie wizyty
  • Recepty lekarskie
  • Obsługa wizyt domowych


Rozliczaj kontrakty z NFZ w nowy sposób!
Podstawowy Program Świadczeniodawcy jest zupełnie nowym systemem, stworzonym w następstwie wprowadzenia tzw. Otwartych Formatów Wymiany Danych z Oddziałami Wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ). Głównym zadaniem oprogramowania jest pełne wspomaganie obsługi kontraktów zawieranych pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ, organizacja wizyt pacjentów oraz generowanie podstawowej dokumentacji medycznej. Na bazie wieloletniego doświadczenia KAMSOFT w projektowaniu rozwiązań informatycznych dla ochrony zdrowia powstał produkt prosty w obsłudze, przejrzysty w budowie oraz poszerzony o funkcje ułatwiające obsługę pacjenta w gabinecie lekarskim. W ten sposób KAMSOFT oferuje wszystkim świadczeniodawcom nową, alternatywną do dotychczas znanych, metodę informatyzacji.

Jakie korzyści daje wdrożenie systemu?
Podstawową korzyścią wdrożenia systemu KS-PPS jest wspomaganie najważniejszych zadań związanych z świadczeniem usług medycznych w jednostce służby zdrowia. Stąd funkcjonalność oferowanego oprogramowania wykracza poza prostą rejestrację zrealizowanych usług. Z pomocą KS-PPS można m.in. wystawiać oraz drukować recepty lekarskie, organizować wizyty pacjentów z pomocą graficznego terminarza, gromadzić oraz archiwizować dane medyczne (rozpoznania, badania lekarskie, wywiady medyczne), monitorować stan realizacji zawartych umów, korzystać z najpopularniejszej na rynku Bazy Leków i Środków Ochrony Zdrowia KS-BLOZ (opis ponad 130 000 leków) i Bazy Interakcji Leków. W KS-PPS uwzględniono większość pomysłów oraz sugestii naszych klientów. Rygorystyczna selekcja funkcji oraz ujednolicenie obsługi poszczególnych modułów pozwoliły maksymalnie uprościć system. Podstawowy Program Świadczeniodawcy pracuje zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i sieciowej. Do systemu wprowadzono narzędzia wspomagające obsługę wizyt domowych _ dane zarejestrowane na komputerze przenośnym lekarza eksportowane są do głównej bazy zlokalizowanej w centrali placówki medycznej.

Proste przejście na nowy system
W przypadku zmiany systemu udostępnianego przez Oddział NFZ na KS-PPS następuje przeniesienie wszystkich jego danych. KS-PPS jest systemem dla gabinetów lekarskich, przychodni, szpitali oraz innych świadczeniodawców, którzy poszukują oprogramowania nowoczesnego, przejrzystego w obsłudze oraz bardzo taniego w eksploatacji.

KS-PPS

Najważniejsze moduły KS-PPS to:

Kontrakty - moduł zarządzania umowami z NFZ. Pozwala na obsługę umów, kontraktów, rachunków refundacyjnych. Umowy wprowadzone w tym module są podstawą generowanych zestawień statystycznych do NFZ.
Rozliczenia - serce systemu, w którym następuje codzienna rejestracja świadczeń medycznych. Ponadto moduł pozwala na zakładanie kartotek pacjentów, wprowadzanie deklaracji, wystawianie oraz drukowanie recept lekarskich, obsługę pacjentów z krajów Unii Europejskiej oraz skierowań. Danymi wyjściowymi generowanymi w module są raporty do NFZ, listy oczekujących, itd.
Terminarz - proste oraz przejrzyste planowanie wizyt pacjentów na kolejne dni, do poszczególnych lekarzy (z uwzględnieniem wizyt domowych). W przypadku instalacji sieciowej lista pacjentów jest automatycznie widoczna na stanowisku komputerowym lekarza, co ułatwia obsługę wizyt.
Wizyta _ w module tym lekarz rejestruje podstawowe dane medyczne zebrane podczas wizyty pacjenta: wywiady medyczne, badania lekarskie, rozpoznania (na podstawie bazy jednostek chorobowych wg klasyfikacji ICD-10, uzupełnianej ręcznie). W module WIZYTA użytkownik może również wystawić oraz wydrukować receptę lekarską. Dużym ułatwieniem jest tutaj Ogólnopolska Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia (KS-BLOZ), zawierająca szczegółowe informacje o lekach. Wystarczy wyszukać produkt na liście, zatwierdzić jego wystawienie oraz ewentualnie uzupełnić informacje o dawkowaniu. Znaczna części informacji na temat leku zostanie automatycznie pobrana z bazy KS-BLOZ bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Innowacyjnym rozwiązaniem (opcja dodatkowa) jest możliwość komunikacji KS-PPS z Systemem OSOZ. Po wystawieniu, recepta jest zapisywana na centralnym serwerze, skąd w każdej chwili może być pobrana do realizacji w systemie KS-APTEKA. Po przybyciu pacjenta z receptą do apteki i odczytaniu przy pomocy czytnika kodu kreskowego z recepty następuje automatyczne pobranie zawartości recepty z serwera centralnego. Podczas kolejnej wizyty pacjenta w gabinecie, lekarz ma możliwość sprawdzenia, czy pacjent wykupił zaordynowane leki. W systemie KS-PPS lekarz może prowadzić dla pacjenta indywidualny Diagram Przebiegu Leczenia. Pozwala on na obserwację podstawowych parametrów zdrowia, jak: ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi, temperatura ciała. Dane mogą być nadzorowane w 6 okresach dziennych.
POZ _ moduł pozwalający na rejestrację świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu późniejszego automatycznego generowania odpowiednich zestawień okresowych.
Kartoteki _ to zbiór najważniejszych baz tworzonych przez użytkownika KS-PPS: baza miejsc wykonywania świadczeń, baza pacjentów oraz pracowników, itd.
Słowniki - w module zamieszczono standaryzowane bazy danych, które ułatwiają codzienną rejestrację danych w systemie KS-PPS: baza administracyjna kraju (BAK), baza procedur medycznych wg klasyfikacji ICD-9 (uzupełniana ręcznie), baza jednostek chorobowych ICD-10 (uzupełniana ręcznie), baza usług medycznych (BUM), baza instytucji właściwych UE, baza produktów leczniczych, baza oddziałów NFZ.
KS-BLOZ _ kompendium wiedzy o lekach oraz środkach ochrony zdrowia dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym. Każdy z ponad 130 000 leków został szczegółowo opisany oraz sklasyfikowany. Baza zdecydowanie ułatwia wystawianie recept lekarskich.
Praca zdalna _ moduł rozwiązuje częsty problem rejestracji danych z wizyt domowych. Dzięki niemu lekarz może odłączyć komputer przenośny od bazy centralnej i kontynuować rejestrację danych poza placówką medyczną. Po zakończeniu wizyt domowych oraz ponownym podłączeniu komputera do bazy centralnej następuje synchronizacja danych.
Serwis oraz Administracja _ moduły umożliwiające zarządzanie systemem. Użytkownik może samodzielnie utworzyć kopię bezpieczeństwa, zarządzać uprawnieniami użytkowników, konfigurować opcje pracy z systemem, kontrolować historię pracy z oprogramowaniem, wczytywać nowe licencje.
Rehabilitacja _ moduł umożliwiający szybkie wprowadzanie powtarzających się świadczeń (np. powtarzanych zabiegów rehabilitacyjnych) za pomocą interfejsu terminarza z możliwością zaplanowania kolejnych wizyt pacjenta i wydrukowania dat i godzin wizyt dla pacjenta.
Stomatologia _ dodatkowa funkjonalność Terminarza umożliwiająca dodawanie świadczeń na diagramie zębowym.
Medycyna Pracy - obsługa medycyny pracy wraz z wydrukami formularzy.
Moduł Fiskalny - wprowadza obsługę drukarek fiskalnych do PPSa. Umożliwia wystawianie paragonów fiskalnych na podstawie usług dodanych do skonfigurowanej umowy komercyjnej. Po zakupie modułu fiskalizacja dostępna jest również z poziomu innych modułów (np. Terminarz, Wizyta).

Copyright by sofmar.pl.